Wszystko o zasiłku pogrzebowym

Wszystko o zasiłku pogrzebowym

Śmierć bliskiej osoby wiąże się nie tylko z żałobą, ale również z pewnymi wydatkami. Transport ciała, przechowywanie w chłodni, trumna, nagrobek, wiązanka, uroczystość kościelna, pochówek – te wszystkie elementy kosztują pewną sumę, która waha się w okolicach 4 tysięcy złotych. Tyle właśnie można otrzymać od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na organizację pogrzebu. W tym artykule wyjaśnimy, w jaki sposób należy ubiegać się o zasiłek pogrzebowy.

Co należy przygotować przed złożeniem wniosku?

O zasiłek pogrzebowy może ubiegać się osoba, która opłaci pogrzeb. Niekoniecznie musi być to osoba z rodziny. W takim przypadku o zasiłek pogrzebowy mogą wystąpić również osoby obce lub instytucje, takie jak: pracodawca, dom pomocy społecznej, gmina, powiat, a także osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego.

Osoba indywidualna (z rodziny zmarłego lub spoza rodziny) powinna przygotować zestaw dokumentów: wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego, tzw. ZUS Z-12, odpis skrócony aktu zgonu oraz aktu urodzenia dziecka (ewentualnie odpis zupełny aktu urodzenia dziecka wraz z adnotacją oznajmiającą, że dziecko urodziło się martwe), oryginały rachunków dotyczące pogrzebu (lub kopie takich rachunków potwierdzone przez banku, jeżeli tam złożone zostały oryginały), zaświadczenie płatnika składek o tym, że zmarły lub osoba ubiegająca się o zasiłek pogrzebowy podlegają ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu, dokumenty potwierdzające, że osoba płacąca za pogrzeb jest rodziną zmarłego oraz dokument tożsamości w przypadku składania dokumentów osobiście w jednostce ZUS.

Kiedy i gdzie należy złożyć wniosek i ile wynosi wysokość zasiłku?

Wniosek o zasiłek pogrzebowy należy złożyć do 12 miesięcy od dnia śmierci lub do 12 miesięcy od dnia pogrzebu w przypadku problemu z odnalezieniem zwłok lub identyfikacją zmarłego w jednostce ZUS, w której zmarły pobierał emeryturę lub rentę albo w odpowiedniej jednostce ZUS zgodnej z zamieszkaniem osoby ubiegającej się o zasiłek.

Wysokość zasiłku pogrzebowego wynosi 4 000 zł, a czas oczekiwania wynosi do 30 dni kalendarzowych od złożenia dokumentów. Kwotę otrzymuje się na konto lub adres wpisany we wniosku – wyjaśnia właściciel Zakładu Pogrzebowego „Hades” w Lublinie, który oprócz organizacji pochówku zajmuje się ekshumacją zwłok oraz pogłębianiem istniejących grobów.

Zakład Pogrzebowy „Hades” dysponuje również szerokim asortymentem trumien, urn i wieńców pogrzebowych.