Jak wygląda pochówek świecki?

Jak wygląda pochówek świecki?

Świecki pogrzeb to rzadko spotykana w naszym kraju ceremonia – w Polsce taką formę żegnania się ze zmarłym wybiera jedynie około 2-3% osób. Równie niska jest znajomość zwyczajów obowiązujących na takich pogrzebach oraz tego jaką rolę pełnią w nich Mistrzowie Ceremonii, czyli osoby, które w zasadzie nadają charakter całego świeckiego obrządku chowania zmarłych.

Na pogrzeb świecki, nazywany też czasem pogrzebem humanistycznym, decydują się głównie ateiści, ale również agnostycy. Taką formę pochówku wybierają też często osoby wierzące, które jednak nie odnajdują się w dogmatach funkcjonujących kościołów.

Cała ceremonia składa się z dwóch zasadniczych części – pożegnanie zmarłego w domu pogrzebowym oraz odprowadzenie do grobu. Dokładny scenariusz ceremonii ustala się wcześniej z rodziną zmarłego. Do najczęstszych elementów należy oczywiście mowa pogrzebowa, a także oprawa muzyczna (w zależności od ustalenia – grana na żywo lub odtwarzana z nośnika dźwięku).

Szczegółowy schemat świeckiego pogrzebu

Na początku w wynajętej sali (kaplica przy cmentarzu, dom pogrzebowy) spotykają się uczestnicy ceremonii. Mistrz Ceremonii wita zgromadzonych bliskich zmarłego, wygłasza mowę, będącą hołdem dla osoby zmarłej i przybliżającą jej postać, a następnie następuje odprowadzenie zmarłego w ostatniej drodze.

Ceremonia może odbywać się również na powietrzu – wówczas wszyscy uczestnicy spotykają się przy bramie cmentarnej, a stamtąd towarzyszą w ostatniej drodze.

Ceremonia szyta na miarę

W odróżnieniu od pogrzebu w obrządku katolickim, świecka ceremonia bywa nazywana często „uszytą na miarę”. Jest tak między innymi przez brak mowy liturgicznej, którą zastępuje tutaj mowa pogrzebowa, napisana w całości przez rodzinę lub bliskich osoby zmarłej, lub przez mistrza ceremonii, po konsultacjach z bliskimi.

Pogrzeby świeckie ze względu na swoją unikalność wymagają dużej wiedzy i profesjonalnego podejścia do tej rzadko spotykanej formy pochówku. Do zakładów, które od wielu lat organizują pogrzeby świeckie należy m.in. Całodobowy Zakład Pogrzebowy Witwicka we Wrocławiu.