Materiał Partnera

Pokrycie kosztów pogrzebu przez państwo

Pokrycie kosztów pogrzebu przez państwo

Śmierć bliskiej osoby to tragedia, z którą każdemu z nas wcześniej czy później przyjdzie się zmierzyć. Niestety, poza pożegnaniem bliskiej osoby, musimy też zorganizować jej pogrzeb i ponieść jego koszty. Na szczęście nie jesteśmy w tym sami – państwo pokrywa koszty pogrzebu do pewnej kwoty. Jaka to kwota? Komu się należy? Jakie dokumenty są potrzebne? Dowiesz się tego z lektury artykułu.

Komu należy się zasiłek pogrzebowy? Kto może o niego wystąpić?

Państwo może pokryć koszty pogrzebu, jeśli zmarła osoba była ubezpieczona (a dokładniej podlegała ubezpieczeniu rentowemu), niezależnie od tego, czy pracowała, była na zwolnieniu lekarskim, zasiłku, rencie, świadczeniu rehabilitacyjnym, przedemerytalnym lub emeryturze. Zasiłek pogrzebowy należy się również, jeśli osoba zmarła nie była ubezpieczona, ale organizator pogrzebu jest krewnym zmarłego i odprowadza składki rentowe.

O to, kto może wystąpić o pokrycie kosztów pogrzebu przez państwo, zapytaliśmy eksperta z Zakładu Pogrzebowo-Kamieniarskiego Gołębski : O wydanie świadczenia może wnioskować każdy: rodzina, dom pomocy społecznej czy opiekun zmarłego. Jednak od tego, kto wystąpi o wydanie zasiłku pogrzebowego, zależy jego wysokość. Jeśli jest to rodzina – małżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki czy osoby, które przysposobiły zmarłego albo są przez niego przysposobione, zasiłek wynosi cztery tysiące złotych, niezależnie od kosztów pogrzebu. Jeśli nie, kwota świadczenia zależy od wysokości udokumentowanych wydatków, ale nie może wynosić więcej niż cztery tysiące złotych.

Jeśli koszty pogrzebu ponosi więcej niż jedna osoba, świadczenie rozdzielane jest proporcjonalnie do poniesionych wydatków.

Zasiłek pogrzebowy możemy wykorzystać na transport zwłok, zakup trumny, kremację, kwiaty, organizację ceremonii, kupno nagrobka czy wykonanie pomnika.

Jakie dokumenty są potrzebne, aby państwo pokryło koszty pogrzebu?

Wniosek o pokrycie kosztów pogrzebu przez państwo można złożyć w ciągu 12 miesięcy od śmierci bliskiej osoby. Od zasiłku pogrzebowego nie musimy płacić podatku dochodowego ani ujawniać kwoty w zeznaniu rocznym PIT.

Aby otrzymać świadczenie pogrzebowe, potrzebujemy:

  • wypełnić druk ZUS Z-12, czyli wniosek o pokrycie kosztów pogrzebu,
  • odpis aktu zgonu (skrócony)
  • rachunki potwierdzające koszty pogrzebu (oryginały),
  • potwierdzenie pokrewieństwa lub powinowactwa,
  • potwierdzenie, że w dniu śmierci osoba zmarła podlegała ubezpieczeniu rentowemu (chyba że prowadziła własną działalność).

Dokumenty należy złożyć w ZUS.

Jeśli osoba organizująca pogrzeb nie posiada dochodów, może również wystąpić do gminnego ośrodka pomocy społecznej o zasiłek celowy.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję