Materiał Partnera

Formalności pogrzebowe. Jak to załatwić?

Formalności pogrzebowe. Jak to załatwić?

Śmierć bliskiej osoby wiąże się z koniecznością dopełnienia formalności pogrzebowych. Choć jest to niezwykle trudny czas dla rodziny zmarłego, aby dokonać pochówku, należy pamiętać o podstawowych czynnościach, dzięki którym będzie on możliwy. Sprawa komplikuje się, jeśli śmierć nastąpiła poza granicami kraju – wówczas formalności jest więcej. Podpowiadamy, co należy załatwić, aby móc pochować bliską osobę.

 

Uzyskanie karty zgonu

W przypadku śmierci bliskiej osoby pierwszą czynnością, którą należy dokonać, jest powiadomienie lekarza. Jeżeli w pobliżu znajduje się ośrodek zdrowia, w którym leczona była zmarła osoba, o pomoc można poprosić lekarza rodzinnego. W innym przypadku niezbędne będzie wezwanie pogotowia ratunkowego, którego lekarz wystawi odpowiedni dokument.

Karta zgonu jest niezbędna dla zakładu pogrzebowego, który na jej podstawie będzie mógł przeprowadzić eksportację ciała do chłodni, a następnie przygotowanie do pochówku oraz sam pochówek.

 

Akt zgonu i formalności w urzędzie stanu cywilnego

Z kartą zgonu oraz dowodem osobistym osoby zmarłej udajemy się do urzędu stanu cywilnego właściwego ze względu na miejsce śmierci. W USC składamy wniosek o trzy odpisy aktu zgonu – będą one niezbędne do uzyskania zasiłku pogrzebowego, przeprowadzenia postępowania spadkowego lub uzyskania ubezpieczenia z polisy na życie.

Akt zgonu składa się również w kancelarii parafialnej lub zarządzie cmentarza, gdzie zostanie zorganizowany pogrzeb.

 

Uzyskanie zasiłku z ZUS

Aby otrzymać zasiłek pogrzebowy z ZUS niezbędne będą: skrócony odpis aktu zgonu, oryginały rachunków w związku z poniesionymi kosztami pochówku, wniosek o wypłatę zasiłku, a także dokumenty potwierdzające pokrewieństwo w przypadku, kiedy o zasiłek stara się krewny zmarłego. Dokumenty należy złożyć w ciągu maksymalnie roku od daty śmierci. Jeżeli pogrzeb zorganizowała rodzina zmarłego, wysokość zasiłku pogrzebowego wynosi 4 tys. zł, natomiast jeśli pogrzeb został zorganizowany przez podmioty obce (np. dom pomocy społecznej lub gminę), zasiłek pokrywa koszty pogrzebu, jednak do kwoty maksymalnie 4 tys. zł.

 

Kontakt z zakładem pogrzebowym

W przypadku śmierci bliskiej osoby niezbędny jest również kontakt z zakładem pogrzebowym, który zorganizuje eksportację ciała z mieszkania lub domu do chłodni, a następnie zorganizuje pochówek. Warto dodać, że rodzina zmarłego może przekazać obowiązek dopełnienia formalności związanych ze śmiercią właśnie zakładowi pogrzebowemu: wówczas jedynym, co należy zrobić, jest wezwanie lekarza, który stwierdzi zgon i wystawi kartę zgonu. Do kontaktu z urzędem stanu cywilnego oraz ZUS-em możemy upoważnić pracowników zakładu, którzy dopełnią wszystkich formalności. W Częstochowie w kompleksowym przygotowaniu pogrzebu pomogą pracownicy zakładu pogrzebowego Zasępa Tysiąclecie.

To znaczne ułatwienie dla rodziny zmarłego, która zostaje postawiona w trudnej sytuacji. Ponieważ formalności zostaną dopełnione przez zakład pogrzebowy, rodzina musi jedynie wybrać termin oraz miejsce pochówku, dostarczyć odzież dla zmarłego oraz wybrać trumnę lub urnę, a także wieńce oraz inne akcesoria funeralne. Wystarczy jedynie stosowne upoważnienie oraz dokumenty, które umożliwią dopełnienie formalności urzędowych.

 

Formalności związane ze śmiercią za granicą

Jak już wspomnieliśmy śmierć bliskiej osoby za granicą, wiąże się z dopełnieniem większej liczby formalności. Na szczęście tu również pomóc może nam zakład pogrzebowy, który na podstawie upoważnienia zajmie się większością kwestii związanych z międzynarodowym transportem zwłok.

Pozwolenie na transport ciała z zagranicy musi zostać wydane przez starostę właściwego dla miejsca pochówku. Dodatkowo niezbędne jest uzyskanie zgody konsula, możliwe po przedstawieniu zezwolenia na sprowadzenie zwłok. Jeżeli w akcie zgonu lub innym dokumencie nie znajdzie się informacja o przyczynie zgonu, niezbędne będzie uzyskanie zaświadczenia, że śmierć nie nastąpiła w wyniku choroby zakaźnej. Nie jest to konieczne w przypadku sprowadzenia prochów zmarłego. Wszelkie dokumenty muszą zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dopiero po spełnieniu tych formalności można przystąpić do procedury sprowadzenia ciała lub szczątków zmarłego do kraju.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję