Materiał Partnera

Formalności niezbędne przy organizacji pogrzebu

Formalności niezbędne przy organizacji pogrzebu

Organizacja pogrzebu nie jest sprawą prostą. Traumatyczne doświadczenie śmierci bliskiej nam osoby dodatkowo nie sprzyja myśleniu o formalnościach. Aby zorganizować pochówek, trzeba przeprowadzić różne procedury w urzędach w celu uzyskania odpowiedniej dokumentacji, a następnie skontaktować się z wybranym zakładem pogrzebowym. Przeczytaj, jakie są niezbędne formalności.

 

Uzyskanie aktu zgonu – procedury urzędowe

 

Pierwszą formalnością po śmierci bliskiej nam osoby jest uzyskanie karty zgonu. W przypadku gdy śmierć nastąpiła w domu, musimy wezwać lekarza, który stwierdzi zgon i wystawi odpowiedni dokument. Jeżeli natomiast nasz krewny umarł w szpitalu lub w hospicjum, za wypisanie dokumentu odpowiada oddział danej placówki lub odpowiednie służby.

Po otrzymaniu karty zgonu, trzeba uzyskać akt zgonu wystawiany przez Urząd Stanu Cywilnego. W tym celu jesteśmy zobowiązani zgłosić zgon w odpowiedniej placówce. Zgodnie z obowiązującym prawem, musimy to zrobić w ciągu 3 dni od momentu wystawienia karty zgonu przez lekarza. W przypadku śmierci spowodowanej chorobą zakaźną czas ten jest krótszy i wynosi 24 godziny. Zgłoszenia przeważnie dokonują członkowie najbliższej rodziny zmarłego: jego dzieci, współmałżonek lub najbliżsi krewni. Uprawnieni są do niego również współlokatorzy oraz osoby, które były świadkami śmierci. Aby uzyskać akt zgonu w USC, oprócz uzyskanej wcześniej karty zgonu, będziemy musieli przedstawić dowód osobisty zmarłej osoby.

 

Dokumentacja dla zakładu pogrzebowego

 

Dopiero po uzyskaniu aktu zgonu będziemy mogli udać się do firmy pogrzebowej. Aby móc przeprowadzić procedurę organizacji pochówku, trzeba przedstawić odpowiednią dokumentację.

Jak tłumaczy pracownik Domu Pogrzebowego Szadkowski z Piastowa: W każdym przypadku, oprócz aktu zgonu, wymagany jest dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa ze zmarłym. Może to być na akt urodzenia lub akt ślubu. Niezbędny jest także dowód osobisty współmałżonka zmarłego, NIP zmarłego i współmałżonka, a także legitymacja ZUS zmarłego oraz współmałżonka.

W przypadku, gdy zlecenie organizacji pogrzebu obejmuje także opłaty kancelaryjne i przygotowanie miejsca na cmentarzu, konieczne jest przedłożenie karty zgonu. Osoby, które chcą ubiegać się o przyznanie zasiłku pogrzebowego, powinny przedstawić legitymację ZUS emeryta-rencisty. Jeżeli zmarły był osobą pracującą, musimy mieć zaświadczenie z pracy o okresie zatrudnienia. Jeśli nabożeństwo pogrzebowe odbywać się będzie poza parafią zmarłego, potrzebne będzie zaświadczenie z parafii, do której należał.

Oprócz kompletu dokumentów, do zakładu pogrzebowego zwykle trzeba przywieźć ubranie dla zmarłego.

 

Ustalenie szczegółów ceremonii

 

W zakładzie pogrzebowym ustalane są wszelkie szczegóły związane z organizacją pogrzebu. Musimy dokonać wyboru obrządku, w którym odbędzie się ceremonia (pogrzeb katolicki albo świecki) – w tej kwestii należy uszanować wolę zmarłego. Trzeba także ustalić datę ceremonii oraz wybrać trumnę lub urnę, w której pochowany będzie zmarły. Zakładowi pogrzebowemu możemy powierzyć także transport ciała zmarłego i przygotowanie oprawy muzycznej oraz kwiatowej.

W niektórych przypadkach firmy odpowiedzialne za organizację pogrzebów przeprowadzają także czynności niezwiązane z samym przygotowaniem ceremonii. Zajmują się one, między innymi, umieszczaniem nekrologów w prasie. Można liczyć również na pomoc w uzyskaniu zasiłku pogrzebowego – pracownicy firmy wyjaśnią nam, jakie dokumenty należy złożyć w urzędzie i w jakim terminie trzeba tego dokonać. Wszystkie ustalenia dotyczące współpracy z zakładem pogrzebowym powinny być zawarte w specjalnej umowie.

 

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję