Materiał Partnera

Czym jest i komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Czym jest i komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Mianem zasiłku pogrzebowego określamy świadczenie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych osobie, która poniosła koszty pogrzebu zmarłego. Najczęściej otrzymuje go najbliższy członek rodziny zmarłej osoby, ale nie jest to reguła. Przyjrzyjmy się bliżej zagadnieniu zasiłku pogrzebowego.

Zasiłek pogrzebowy – czym jest, najważniejsze informacje

Zasiłek pogrzebowy jest to finansowe świadczenie, które może otrzymać osoba (lub podmiot), organizująca pogrzeb, a więc ponosząca jego koszt. Wypłatą świadczeń pogrzebowych zajmuje się w Polsce ZUS. Jednak organizując pochówek z dobrym zakładem pogrzebowym (takim jak np. PUK Kraków), możemy liczyć na załatwienie niezbędnych formalności w trudnym czasie właśnie przez tę firmę. Wypłata świadczenia przysługuje w wypadku śmierci osoby, która była ubezpieczona w ZUS lub KRUS. Aby otrzymać świadczenie, należy w ZUS złożyć odpowiedni wniosek. Warto pamiętać, że mamy na to 12 miesięcy od dnia śmierci ubezpieczonego. Jeśli w tym terminie taki wniosek nie zostanie złożony, prawo do wypłaty świadczenia wygasa. Życie pisze jednak różne scenariusze i czasami nie jest możliwe spełnienie tergo warunku (np. w momencie, gdy zwłoki zostały później odnalezione w przypadku chociażby zaginięcia). Nie znaczy to, że tracimy prawo do zasiłku – wszelkie nieprzewidziane przyczyny należy dokładnie we wniosku uzasadnić.

Kto może otrzymać zasiłek pogrzebowy i jaka jest jego wysokość?

Jak wspomnieliśmy już wcześniej, zasiłek pogrzebowy najczęściej przysługuje najbliższej osobie z rodziny zmarłego, jednak nie jest to reguła. Zgodnie z polskimi przepisami za członków rodziny, którzy mogą otrzymać zasiłek uznaje się małżonków, rodziców, ojczyma bądź macochę (lub osoby przysposabiające), dzieci, dziadków, rodzeństwo, wnuki, a także osoby, nad którymi opieka została przyznana na drodze prawa.

Zasiłek pogrzebowy ma za zadanie pokryć koszty poniesione na pochówek. Tym z kolei może zająć się nie tylko rodzina. Równie dobrze pochówkiem może zając się inna osoba, np. sąsiad, osoba niepozostająca w związku formalnym, pracodawca, gmina, a nawet dom pomocy społecznej. Zakład pogrzebowy wspiera w załatwianiu formalności związanych z takim wnioskiem.

Jeśli chodzi o kwoty, maksymalnie zasiłek pogrzebowy wynosi 4 tys. złotych, jednak należy podkreślić, że jest to kwota zryczałtowana, niezależna od wysokości poniesionych wydatków. Aczkolwiek polskie przepisy przewidują, że taka kwotę może otrzymać wyłącznie najbliższa rodzina zmarłego.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję