Materiał Partnera

Czy należy nam się wolne od pracy na dzień pogrzebu?

Czy należy nam się wolne od pracy na dzień pogrzebu?

Organizacja pogrzebu oznacza konieczność załatwienia wielu spraw związanych z otrzymaniem z Urzędu Stanu Cywilnego niezbędnych dokumentów, ustaleniem z zakładem pogrzebowym szczegółów dotyczących przebiegu całej uroczystości, a także skontaktowaniem się z duchownym, który będzie prowadził całą ceremonię. Wszystkie te czynności wymagają sporej ilości czasu, co bywa problemem dla osób aktywnych zawodowo.

Pogrzeb a wolne w pracy – co warto wiedzieć?

Uroczystość pogrzebowa wiąże się z koniecznością załatwienia wielu formalności, z których część można zlecić zakładowi świadczącemu usługi pogrzebowe, z którego korzystamy. Ze względu na czas potrzebny na organizację uroczystości oraz wzięcie w niej udziału – co często łączy się z daleką podróżą – obowiązujące przepisy przewidują dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę możliwość uzyskania urlopu okolicznościowego. Jego długość jest uzależniona od stopnia pokrewieństwa ze zmarłym. Jeżeli był on małżonkiem ubiegającego się o urlop, jego ojcem, matką albo dzieckiem, a także macochą lub ojczymem, czas urlopu to 2 dni. W sytuacji, gdy osoba, która odeszła była dla osoby występującej o urlop siostrą, bratem, babcią, dziadkiem, teściem lub teściową okres urlopu wynosi 1 dzień. Taki sam 1-dniowy wymiar urlopu należy się wówczas, gdy zmarły był osobą pozostającą na utrzymaniu lub pod bezpośrednią opieką osoby chcącej otrzymać urlop.

Jak załatwić urlop okolicznościowy z tytułu pogrzebu?

Urlop okolicznościowy może być udzielony wyłącznie na wniosek pracownika, który powinien być złożony w formie pisemnej. Przysługujące wolne dni mogą zostać przeznaczone zarówno na załatwienie spraw związanych z organizacją ceremonii, jak i na samo wzięcie w niej udziału. Wraz ze złożeniem wniosku nie trzeba jednak dostarczać dokumentów wskazujących na stopień pokrewieństwa ze zmarłym, co ma znaczenie dla wymiaru urlopu, ani poświadczających sam fakt zgonu. Skrócony odpis aktu zgonu może być dostarczony już po fakcie, a regulacje co do przewidzianego na to terminu mogą być zawarte w regulaminie obowiązującym w danej firmie. Za czas urlopu okolicznościowego przyznanego ze względu na śmierć osoby bliskiej osoba zatrudniona otrzymuje takie samo wynagrodzenie jak za urlop wypoczynkowy.

Pomoc we wszystkich sprawach związanych z przygotowaniem pogrzebu można zazwyczaj uzyskać w wybranym przedsiębiorstwie zajmującym się działalnością tego rodzaju. Dobrym przykładem może być firma Usługi pogrzebowe Rybarczyk Paweł Kraus, która oferuje kompleksowe wsparcie przy organizacji pochówku i ceremonii pogrzebowej.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję