Materiał Partnera

Co trzeba zrobić, aby uzyskać zgodę na przywiezienie zwłok zmarłego z zagranicy?

Co trzeba zrobić, aby uzyskać zgodę na przywiezienie zwłok zmarłego z zagranicy?

Śmierć bliskiej osoby to bolesny cios dla każdego. Zorganizowanie pogrzebu stanowi spory wysiłek dla pogrążonych w żałobie małżonków, dzieci czy rodziców zmarłego – szczególnie jeśli śmierć dotknęła tę osobę podczas pobytu za granicą. Sytuacja ta wymaga zastosowania specjalnej procedury prawnej i uzyskania zgody odpowiednich organów na sprowadzenie zwłok do ojczyzny.

Sprowadzenie zmarłego z pomocą domu pogrzebowego

Niektóre z dużych firm z branży pogrzebowej mają w swoich ofertach transport zagraniczny zwłok zmarłego. Do ich obowiązków w takim wypadku należy dopełnienie wszelkich formalności, naszym zadaniem będzie jedynie wydanie odpowiedniego upoważnienia. Skorzystanie z takiej usługi wiąże się oczywiście z dopłatami w odpowiedniej wysokości.

Formalności związanie z transportem zwłok

Jeśli decydujemy się na samodzielne sprowadzenie naszego bliskiego, naszym zadaniem będzie wypełnienie kilku formalności. W pierwszej kolejności powinniśmy złożyć do starosty lub prezydenta miasta, w którym ma zostać pochowany nasz bliski, wniosek o zgodę na sprowadzenie ciała. We wniosku muszą znaleźć się znaleźć dane zmarłego i osoby wnioskującej oraz informacje o środku transportu, użytego do transportu ciała. Do wniosku musi być załączony przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego akt zgonu lub inne pismo poświadczający przyczynę śmierci. Jest to ważne do wykazania, że nasz bliski nie zmarł w wyniku chorób zakaźnych – jeśli było inaczej i istnieje ryzyko epidemii, zgoda nie zostanie wydana, nie dotyczy to jedynie zwłok poddanych kremacji. Przed upływem trzech dni powinniśmy otrzymać decyzję w sprawie.

Kolejnym krokiem jest skierowanie prośby o zezwolenie na transport ciała do konsula urzędującego w kraju, w którym zmarł nasz krewny. Do prośby należy dołączyć odpis aktu zgonu, uzyskane uprzednio pozwolenie starosty lub prezydent miasta, zaświadczenie lekarskie wykluczające śmierć w wyniku choroby zakaźnej oraz zgodę miejscowej policji lub sądu na transport zwłok, jeśli nasz bliski poniósł śmierć w wyniku samobójstwa, zabójstwa lub wypadku. Za wydanie zgody konsul pobiera odpowiednią opłatę.

Transport zwłok

Do przewiezienia ciała możemy użyć dowolnego dostępnego środku transportu – samochodu, samolotu. Jeśli decydujemy się na skorzystanie z usług firm linii lotniczych, powinniśmy zwrócić uwagę na stosowane przez nie wymogi. Niektóre z nich wymagają, by na pokładzie samolotu przewożącego ciało znalazł się krewny zmarłego, inne zgadzają się na przewóz jedynie urny (zarówno trumna, jak i urna powinna byś odpowiednio zabezpieczone przed podróżą, dotyczy to każdego rodzaju transportu). Powinniśmy również móc okazać wszystkie uzyskanie zaświadczenia zezwalające na transport zwłok. Wszelkie koszty związane z przewiezieniem pokrywa osoba zlecająca transport.

Po sprowadzeniu zwłok do kraju należy zadbać o ich godny pochówek. W tym celu warto zwrócić się do doświadczonego zakładu pogrzebowego, takiego jak firma Hades z Lublina, oferująca szeroki wybór kompleksowych usług związanych z organizacją i obsługą pogrzebów.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję